Logo javascript
Để sử dụng đầy đủ tính năng của website này, chúng tôi yêu cầu bạn phải bật JavaScript!
Hoặc click vào đây để được hướng dẫn kích hoạt cho trình duyệt của bạn
 • Thông tin chi tiết
 • Bình luận
 • LƯU LƯỢNG VÀ CỘT ÁP BƠM HỎA TIỄN MASTRA 4 INCH VÀ 6 INCH

  BƠM HOẢ TIỄN 4 INCH CÁNH NHỰA MASTRA
  3 R95 - VC - 09  220 / 380 1 0.75 57m-36m 3m-5m3      
  4 R95 - BF - 09  220 / 380 1.5 1.1 59m-30m 4m-7m3      
  5 R95 - BF - 13  220 / 380 2 1.5 83m-40m 4m-7m3       
  6 R95 - DF - 08  220 / 380 2 1.5 44m-24m 6m-10m3      
  7 R95 - VC - 16 220 / 380 2 1.5 101m-64m 3m-5m3      
  8 R95 - DF - 13 220 / 380 3 2.2 75m-43m 6m-10m3       
  9 R95 - MA - 10 220 / 380 3 2.2 44m-29m 8m-14m3       
  10 R95 - BF - 18  220 / 380 3 2.2 115m-57m 4m-7m3     
  11 R95 - DF - 17  380 4 3 100m-59m 6m-10m3    
  12 R95 - DG - 10 380 4 3 44m-28m 12m-20m3    
  13 R95 - MA - 17  380 5.5 4 82m-59m 8m-14m3    
  14 R95 - DG - 14 380 5.5 4 62m-36m 12m-20m3   
  15 R95 - DG - 18  380 7.5 5.5 79m-46m 12m-20m3    
  16 R95 - DF - 30  380 7.5 5.5 169m-98m 6m-10m3    
  17 R95 - MA-22 380 7.5 5.5 109m-79m 8m-14m3     
  18 R95 - DG - 24  380 10 7.5 114m-72m 12m-20m3  
  BƠM HOẢ TIỄN 6 INCH CÁNH NHỰA MASTRA  
  19 R - 150 -ES-04  380V 7.5 5.5 53m-33m 20m-38m3     
  20 R - 150 -ES-06 380V 10 7.5 78m-48m 20m-38m3  
  21 R - 150 -ES-08  380V 15 11 108m-72m 20m-38m3   
  22 R - 150 -ES-10  380V 20 15 131m-91m 20m-38m3     
  23 R - 150 -ES-11  380V 25 18.5 152m-10m 20m-38m3     
  24 R - 150 -ES-15  380V 30 22 208m-123m 20m-38m3    

    
                 

   

  Catalogue bơm hỏa tiễn Mastra

   

  Máy bơm hỏa tiễn Mastra 6 inch R150-ES-10 20HP 

  Mọi nhu cầu tư vấn hay đặt hàng vui lòng liên hệ:

  Hotlines:0908 918 224 - 0797 881 246-0908 585 255

Sản Phẩm Khác

MÁY BƠM HỎA TIỄN NBM

Liên hệ

BƠM HỎA TIỄN DONGYIN 6INCH

Liên hệ

MÁY BƠM HỎA TIỄN DONGYIN

Liên hệ

Bơm hỏa tiễn mastra

Liên hệ

GUỒNG BƠM 6 INCH HỎA TIỄN

Liên hệ

Bơm chìm _hỏa tiễn Franklin

Liên hệ

BƠM HỎA TIỄN 6 INCH MATTRAS

Liên hệ

MÁY BƠM HỎA TIỄN GLX 2

Liên hệ

0908 918 224
Hotline:0908 918 224
Top
icon zalo